Alt du behøver at vide om, hvad en revisor laver

08 November 2022 Anders Hansen

editorial

Hvis du står og skal bruge en revisor, så er det måske fordi, at du ikke helt ved, hvad en revisor laver. Eller måske kender du til revision som fagområde, men har brug for lidt mere information om, hvilken rolle en revisor spiller i forbindelse med revision. I denne artikel giver vi et overblik over revision og revisors arbejde.

Revision er en proces, hvor man uafhængigt kontrollerer, at regnskaberne er nøjagtige og fuldstændige. Revisorerne anvender deres professionelle skøn til at vurdere, om årsregnskabet giver et retvisende billede af en organisations finansielle stilling.

Revisorernes arbejde er blevet undersøgt i de seneste år, da højt profilerede virksomhedsskandaler har rejst tvivl om revisionens effektivitet. Som reaktion på disse bekymringer har tilsynsmyndighederne indført nye regler og retningslinjer, der har til formål at forbedre revisionskvaliteten.

revision

En revisor sætter sig ind i sagerne

En af revisors vigtigste opgaver er at give sikkerhed for, at en virksomheds regnskaber er fri for væsentlige fejl og mangler. For at kunne gøre dette skal revisorerne opnå et tilstrækkeligt kendskab til organisationen og dens omgivelser.

Revisorer skal også udvise professionel skepsis, når de vurderer beviser og foretager vurderinger. Det betyder, at de skal være åbne og stille spørgsmålstegn ved alt, også selv om det virker indlysende.

Revisorer skal rapportere deres resultater til selskabets aktionærer. I de fleste tilfælde vil dette ske i form af en revisionspåtegning. En erklæring uden forbehold angiver, at årsregnskabet giver et retvisende billede og er uden væsentlig fejlinformation. En erklæring med forbehold angiver, at der er visse problemer med årsregnskabet, men at det stadig giver et retvisende billede.

Revisorerklæringen er et vigtigt dokument, som bør læses omhyggeligt af aktionærerne. Den giver værdifuld indsigt i revisors udtalelse om årsregnskabet og dets overensstemmelse med regnskabsstandarderne.

Når du leder efter en revisor, er det vigtigt at vælge en, som du kan stole på. Spørg rundt efter anbefalinger, og søg efter en med erfaring med revision. De honorarer, som revisorerne opkræver, varierer alt efter størrelsen og kompleksiteten af den organisation, der revideres. I de fleste tilfælde tager revisorerne betaling pr. time.

Det er også værd at overveje, om du har brug for en revision eller ej. Mange små virksomheder har ikke brug for en revision, fordi deres regnskaber er relativt enkle.