Få hjælp til alkoholbehandling af di alkoholiserede samlever

26 February 2022 Astrid Pedersen

editorial

Lever du sammen med en alkoholiseret person, for eksempel en kæreste eller en ægtefælle? Så oplever du sikkert daglig sorg og store frustrationer over denne situation.

Langt de fleste tætte pårørende til alkoholikere beretter om hvordan de hver eneste dag føler at de er nødt til at dække over deres kæreste eller ægtefælle, såvel over for arbejdsgivere og venner som over for den øvrige familie.

Afhængigheds betinget misbrug er omgærdet af et stort tabu, og der er megen skam forbundet med emnet. Det er således fuldt forståeligt hvis du som pårørende til en alkoholmisbruger er meget ulykkelig og måske prøver at fortrænge problemet. Men faktisk er det meget vigtigt at du træder i karakter og tager ansvaret for situationen – især hvis der er børn inde i billedet.

alkoholbehandling

Find hjælp til din misbrugsramte samlever – for hele familiens skyld

Det at vokse op i et misbrugsramt hjem er til stor skade for børn. Et barn, som vokser op med en alkoholiseret far eller mor, vil med stor sandsynlighed udvikle problematikker som direkte kan tilbageføres til denne opvækst.

Børn fra hjem med alkoholmisbrug udviser ofte afvigende adfærd og indlæringsvanskeligheder og kan få svært ved at udvikle nære relationer senere hen i livet. Samtidig er børn fra alkoholiserede hjem mere tilbøjelige til at udvikle mentale lidelser som for eksempel angst og depression. Og desværre vil disse børn ofte selv blive misbrugere senere hen i livet.

Derfor er det vigtigt at du søger professionel hjælp – ikke blot for din samlevers, men for hele familiens skyld. Kommer I alle i behandling og terapi vil sandsynligheden for at familien atter kan komme på ret køl øges betragteligt. Og så er risikoen for varige skader minimeret.

Hos det danske misbrugscenter Behandlingscenter Stien tilbydes familie forløb sidenløbende med den misbrugsramtes behandlings forløb. Klik ind og læs mere om Stien behandlingscenter alkoholbehandling på behandlingscenter-stien.dk