Få hjælp til familien hos en familiepsykolog

02 February 2020 Astrid Pedersen

editorial

Alle familier går ind imellem igennem vanskelige perioder. Det er ganske normalt at opleve visse diskrepanser i familie livet. En familie består trods alt blot af mennesker, og som menneske kan man have sine svagheder og ømme punkter. Og en gang imellem kan hullerne i osten være så perfekt arrangeret, at man falder lige igennem.

Nogle familier er hårdere ramt end andre. Selv om de fleste familier kan opleve op og nedture, må bølgedalen aldrig gå hen og blive en normal tilstand. Dette sker ofte, hvis et af familie medlemmerne begynder at opleve mentale eller kognitive vanskeligheder. Hvis et barn i en familie er ramt af eksempelvis autisme, ADHD, Aspergers, indlærings vanskeligheder, mental retardering eller andre diagnoser, har dette naturligvis indvirkning på resten af familien.

At være forælder til et barn med særlige behov kan være virkelig opslidende. Og de andre børn vil med stor sandsynlighed komme til at lide af mangel på opmærksomhed og omsorg, fordi forældrene er nødt til at bruge størstedelen af deres ressourcer på det ramte barn.

Genskab balancen i familien med hjælp fra en autoriseret psykolog

Er din familie ramt som oven for beskrevet, kan det være en god idé at få hjælp udefra. Som familie kan man hurtigt komme til at køre fast i den samme negative rille, hvis man forsøger at løse problemet internt. Med hjælp fra en autoriseret psykolog kan I få både indsigt i og overblik over jeres situation på en måde, som vil gøre det lettere for jer at håndtere hverdagens udfordringer – også når det synes håbløst. En dygtig psykolog er den bedste sparring partner, når familiens sammenhængs kraft skal styrkes, og det gode og sunde familieliv genoptages.

I Odense finde du den dygtige og erfarne familie psykolog Jens Henrik Thormann, som har mange års erfaring med behandling af dysfunktionelle familier – læs mere på http://www.psykologpraksis-odense.dk/