Hvad betyder en god vicevært?

16 April 2020 Lotte Hindsberg

editorial

Den rette vicevært er ikke alene guld værd for ejeren af bygningen, en bestyrelse og for bygningen. Han er også guld værd for de beboere der bor i ejendommen. Den bygning og lejlighed de bor i vil være i bedre stand og områderne omkring langt hyggeligere at færdes i, hvis viceværten er dygtig til sit job, men også på det personlige plan. Det vil ofte være viceværten der kender de forskellige beboer bedst, hvad de hedder, beskæftiger sig med og hvad de kan have af personlige udfordringer. Derfor er det ikke ligegyldig, hvem der bliver ansat til at varetage opgaven. 

Hvilke opgaver varetager en vicevært?

En traditionel vicevært er trods navnet ikke det samme som en social vicevært, som tager sig af opgaver, som hjælp til at søge kommunen om økonomisk hjælp, hvis man har en huslejerestance og andre sociale opgaver. En klassisk vicevært som måske nok kender til den enkelte person i bygningen, er ansat til at varetage den daglige vedligeholdelse af bygningen og områderne omkring bygningen. Det er viceværtens opgave at vaske trapper, udskifte pærer og rydde sne om vinteren. En vicevært hjælper når der er en udflytning og en indflytning i bygningen. Hvad skal der laves i lejligheden inden den er klar til nye lejere og han kan også være den der siger velkommen til de nye lejere.

Inden der vælges vicevært

Inden der vælges en ny vicevært, er det som bestyrelse eller ejer en god en ide at have en klar ide om, hvilke opgaver viceværten skal varetage og hvilke andre skal tage sig af. Det skal være en klar aftale, samtidig med at den skal være så fleksibel, at der er plads til uventede opgaver som uværgelig vil opstå i enhver bygning. Det er også en god ide at indhente referencer, inden man vælger en ny vicevært.