Tag til tandlæge i god tid

22 December 2019 admin

editorial

I Danmark har vi et besynderligt velfærdssystem. Hvor at udgifter til læger og sygehuse er betalt via skatten forholder det sig noget anderledes med hensyn til tandlægen. Hvorfor at tandlæge ikke er omfattet af det offentlige sygehusvæsen kan for mange virke som et mysterium. Dog er hele sandheden at tandlægebesøg er gratis indtil man bliver 18 år og herefter er man overladt til egen betaling. 

Denne udgift veklser meget fra få hundrede kroner halvårligt/årligt til vedligeholdelseseftersyn til 10-20.000 kroner til at få fjernet gamle tænder og fyldt huller ud. 

Du kan selv påvirke hvor dyr din tandlægeregning bliver

Dine tænder er du født med. Eller rettere de vokser ud uden du har indflydelse på dem men du kan stadig påvirke hvor stor din tandlæge regning bliver årligt. For ved at overholde tandlægens anbefaling i forbindelse med hyppighed så sikrer du at dine tænder bliver efterset i det interval tandlægen anbefaler og det er der mange gode grunde til. 

Ved at overholde tandlægens anbefaling sørger tandlægen for at forhindre / formindske omfanget af skader på dine tænder. Eksempelvis kan tandlæge forhindre huller i at blive store, tandlægen kan tage røntgenbillede og vurdere løbende om dine tænder blive skæve og rette hurtigt op på dem og i det hele være proaktiv i stedet for at være reaktiv.

Find tandlægen før akutbehovet melder sig 

Mange unge leder desværre først efter en tandlæge i århus eller andre studiebyer når det er akut. Denne taktik er ikke at anbefale. For ved først at opsøge tandlægen når visdomstænderne skal pilles ud så får du en tandlæge som ikke kender dig og skal foretage en forhastet beslutning hvor alternativet er at du får et forvarsel om at det snart sker og du kan træffe forholdsregler og højst sandsynlig nedbringe omkostningen, så derfor er det en god idé at kende din tandlæge når behovet opstår fremfor at skulle lede efter en tandlæge der.